Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2011

3521 a6ef
Reposted fromshiok shiok viafrom-my-soul from-my-soul

April 07 2011

youlovehercozshesdeadx
Istnieje przeciwieństwo deja vu. Nazywa się jam ais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk "Udław się"
Reposted fromshake shake viawszystkoinic wszystkoinic
youlovehercozshesdeadx
Mam to ohydne uczucie. Uczucie, że w każdym momencie mogę zrezygnować z mojej żałosnej egzystencji i zacząć żyć. Przestać odkładać wszystko na jutro, a zacząć spełniać marzenia. To takie proste, wystarczy robić tylko to co zostało zaplanowane tymi późnymi wieczorami. Wieczorami kiedy każdy z nas podejmuje najlepsze decyzje. By zaryzykować, by podjąć działanie, by przestać się bać. Co się dzieje przez te kilka godzin snu, że potrafi on wymyć z nas te chęci. Tak jednostajnie, zawsze sprowadzić nas do porządku.

Chrzanie to, dzisiaj nie śpię.
youlovehercozshesdeadx
1537 3cdc
Reposted fromjuszka juszka viawszystkoinic wszystkoinic
6738 cc1a 500


Reposted fromshinyai shinyai viawszystkoinic wszystkoinic
8115 ef82
Reposted fromapm35 apm35 viawszystkoinic wszystkoinic
youlovehercozshesdeadx
Kocha się ludzi, którzy kochają swoją pasję.
— Kuba Wojewódzki.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawszystkoinic wszystkoinic
youlovehercozshesdeadx
The claim that I am an atheist because I don’t understand “love” is particularly ironic. I do understand what love is, and that is one of the reasons I can never again be a Christian. Love is not self-denial. Love is not blood and suffering. Love is not murdering your son to appease your own vanity. Love is not hatred or wrath, consigning billions of people to eternal torture because they have offended your fragile ego or disobeyed your rules. Love is not obedience, conformity, or submission. It is a counterfeit love that is contingent upon authority, punishment, or reward. True love is respect and admiration, compassion and kindness, freely given by a healthy, unafraid human being.
— Dan Barker, Godless: How an Evangelical Preacher Became One of America’s Leading Atheists (via inreasonwetrust)
youlovehercozshesdeadx
youlovehercozshesdeadx
youlovehercozshesdeadx
youlovehercozshesdeadx
5438 7322 500
youlovehercozshesdeadx
0246 4b96 500
Reposted from1901 1901 viawszystkoinic wszystkoinic
youlovehercozshesdeadx
9549 d663
Reposted fromretaliate retaliate viawszystkoinic wszystkoinic

April 01 2011

youlovehercozshesdeadx

każde spojrzenie w lustro boli tak cholernie. zabija mnie widok tej bezradnej panny, która z każdy kolejnym dniem wypala się coraz bardziej.

Reposted frommefir mefir
youlovehercozshesdeadx

Z czasem to przechodzi, po prostu  przestajesz czekać, ale nie przestajesz kochać, uczucie, chociaż cząstka zawsze zostaje w sercu..

Reposted frommefir mefir
youlovehercozshesdeadx

nienawidzę dni takich jak ten. za oknem słońce, w głowie burdel, a w sercu jakiś dziwny bunt, którego przyczyny w żaden sposób nie mogę ogarnąć

Reposted frommefir mefir

March 30 2011

youlovehercozshesdeadx
Czuję się jak ktoś przegrany, w tłumie ludzi niewidzialny. Chyba jestem niepotrzebny. Jest mnie coraz mniej.
— Myslovitz
Reposted fromaigel aigel viamefir mefir
youlovehercozshesdeadx

wytrzeźwiejemy z miłości.

Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl